hotline futabus

THÔNG BÁO MỜI QUÝ KHÁCH HÀNG KỂ CHUYỆN ĐƯỜNG VỀ QUÊ ĂN TẾT

Chương trình: "Đường vê Quê ăn Tết của tôi" được bắt đầu từ ngày 28/01/2019. Chương trình được tổ chức bởi Báo Tuổi Trẻ và Đơn vị đồng hành là Công ty Cổ phần Xe Khách Phương Trang FUTA Bus Lines.

Tổng đài đặt vé xe Phương Trang: 1900 6067