hotline futabus

THÔNG BÁO MỜI QUÝ KHÁCH HÀNG KỂ CHUYỆN ĐƯỜNG VỀ QUÊ ĂN TẾT

Chương trình: "Đường vê Quê ăn Tết của tôi" được bắt đầu từ ngày 28/01/2019. Chương trình được tổ chức bởi Báo Tuổi Trẻ và Đơn vị đồng hành là Công ty Cổ phần Xe Khách Phương Trang FUTA Bus Lines.