BẢNG GIÁ VÉ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2019 CÁC TUYẾN XUẤT PHÁT TỪ BX. MIỀN ĐÔNG

BẢNG GIÁ VÉ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2019 CÁC TUYẾN XUẤT PHÁT TỪ BX. MIỀN ĐÔNG

BẢNG GIÁ VÉ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2019 CÁC TUYẾN XUẤT PHÁT TỪ BX. MIỀN TÂY (Link bên dưới)

https://futabus.vn/vi-VN/2/ve-xe-phuong-trang-bang-gia-ve-tet-nguyen-dan-2019-cac-tuyen-xuat-phat-tu-bx-mien-tay-256.html

Tổng đài đặt vé xe Phương Trang: 1900 6067